نوشته‌ها

وظیفه فیلتر هوا در موتورهای دیزلی

فیلتر های هوا

حتی در شرایط خوب عملکرد سیستم مقداری خاک وگرد و غبار بصورت مخلوط در هوای  ورودی به موتور وجود دارد در شرایط خاک الود ومثلا درکار های عمرانی وجاده سازی مقدار این گرد و غبار و خاک به مراتب افزایش میابد

هوا باید قبل از استفاده پاکیزه گردد در این صورت ذرات گرد و غبار به عنوان ساینده هایی در سیستم سبب سایندگی پیستون و رینگ پیستون ودیواره های سیلندر میشوند راهنمای سوپاپ ها نیز سائیده خواهند شد در صورتیکه موتور مدتی مداوم با هوای فیلتر نشده کار کند حتی ممکن است ذرات گرد وغبار به روغن سیستم راه یافته وسبب اسیب دیدن یاتاقان های موتور و دیگر سطوحی گردد که روغنکاری میشوند

هوا قبل از ورود به داخل سیستم وقبل از اینکه به قطعات متحرک برسد وارد فیلتر شده وتسویه میگردد فیلتر های گوناگونی برای تسویه هوا وجود دارند معمولا فیلتر ها دارای یک المنت میباشد که هوا از داخل ان عبور میکند و بعلاوه این المنت به عنوان خفه کن نیز عمل کرده و صدای هجوم هوا به داخل سیستم را تا حدی می گیرد