نوشته‌ها

فیلتر هوای خشک با ظرف غبار گیر

فیلتر هوای خشک با ظرف غبار گیر

فیلتر هوای دیزل ژنراتور

یک فیلتر هوای باز شده به همراه قطعات ان در در شکل نشان داده  شده است ای فیلتر از نوع فیلتر های ((سنگین کار)) است که دارای ظرف جمع اوری گرد وغبار می باشد این ظرف به طور عمودی یا افقی مطابق انچه در شکل نشان داده شده نصب می شود

یک المنت اضافی که به نام فیلتر تویی مشهور است در برخی فیلتر های هوا وجود دارد یعنی در واقع فیلتر دارای دو المنت می باشد فیلتر تویی به عنوان  فیلتر ایمنی می باشد و در داخل فیلتر رویی قرار می گیرد هوا  ابتدا وارد فیلتر رویی (فیلتر اولیه) شده و سپس از فیلتر تویی ( فیلتر ثانویه ) عبور مکند اگر چنانچه فیلتر رویی اسیب ببیند فیلتر تویی از موتور محافظت میکند هنگام سرویس موتور و زمانیکه فیلتر رویی از روی موتور باز  شده است نیز فیلتر تویی ازموتور محافظت میکند فیلتر های تویی قابل تمیز کردن نیستند ونباید سعی کرد انها را باد گرفتت یا تمیز نمود در هنگام لزوم باید تعویض گردد شکل چگونگی عملکرد یک فیلتر هوا را نشان می دهد هوا از سمت راست و بالای فیلتر وارد ان می شود پره های زاویه دار راهنم روی جداره داخلی بدنه فیلتر به هوای ورودی یک حرکت دورانی داده و این عمل باعث خروج ذرات خاک از جریان هوا و جمع شدن  انها در ظرف غبارگیر فیلتر می شود

حرکت دورانی هوای ورودی و عمل گریز از مرکز ذرات خاک وجمع شدن انها سبب گردیده این نوع فیلتر را فیلتر ((گرد بادی)) بنامند این نام را می توان به فیلتر های نشان داده شده نیز اطلاق نمود

VOLVO PENTA AIR FILTER

CUMMINS AIR FILTER

IRAN-TEHRAN