نوشته‌ها

فیلتر هوای روغنی دیزل

فیلتر هوای روغنی

یک فیلتر هوای روغنی کوچک را نشان میدهد که بیانگر اصول کارکرد این نوع فیلتر ها می باشد هوایی که وارد فیلتر میشود از سطح روغن عبور نموده و گرد وغبار ان گرفته می شود مسیر عبور هوا در داخل فیلتر به گونهای است که وقتی به روغن ته ظرف فیلتر نزدیک میشود به طور ناگهانی تغییر جهت می هد ذرات گرد و غبار سنگین تر که دارای وزن حجمی بالاتری نسبت به هوا هستند نمی توانند مسیر خود را تغییر دهند وبداخل روغن در ته ظرف فیلتر میروند بدین ترتیب ذرات گرد و غبار هوا به تله افتاده و در روغن غوطه ور میشوند

سپس هوا باز هم توسط المنت متخلخلی که اغشه به روغن است تسویه میشود تا ذرات ریزتر گرد وغبار هم گرفته شود همچنین المنت فیلتر ذرات روغنی را که بهمراه جریان هوا می باشند گرفته و تنها هوای خشک و پاکیزه از فیلتر برای موتور ارسال میشود روغن جمع اوریشده از هوای عبوری مجددا به روغن ته ظرف فیلتر ملحق می شود

مقطع برش خورده یک فیلتر هوای روغنی نشان داده شده داده است هوا مطابق شکل از یک سمت وارد فیلتر می شود هوا مستقیما به سمت پایین حرکت میکند سپس از سطح روغن گذشته و قبل از خروج از المنت فیلتر عبور نموده و انگاه وارد موتور می شود فیلتر ها معمولا دارای یک مهره خروسکی هستند که با باز نمودن ان می توان المنت فیلتر را بیرون اورد

پیش فیلتر هوا

فیلتر اولیه در واقع فیلتری است که قبل از فیلتر اصلی قرار می گیرد این قطعه بدان منظور طراحی شده است که ذرات درشت گرد و غبار که در هوا موجود می باشند قبل از اینکه به فیلتر اصلی برسند حذف شوند این عمل سبب طولانی تر شدن فاصله های زمانی سرویس فیلتر می گردد در فیلتر های دو طبقه طبقه اول فیلتر که قبلا شرح داده شد در واقع همین وظیفه را انجام می دهد در فیلتر های اولیه دیگر ممکن است قبل فیلتر اصلی با کمی فاصله نیز یکی نصب شود دربرخی نمونه ها از یک ظرف جمع اوری خاک  که قابل رویت می باشد استفاده شده تا مقداری خاکی که جمع شده براحتی قابل رویت می باشد در این نوع فیلتر نیز از پره های راهنما استفاده شده تا به هوا یک حرکت گردبادی بدهد و ذرات خاک در اثر نیروی گریز از مرکز داخل ظرف غبار گیر بیفتند