نوشته‌ها

وظیفه فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود.

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور کند. فیلتر عمل جداسازی مواد خارجی ذرات زنگ زدگی و آلودگیها را از سیستم انجام می دهد . فیلتر غلظت مواد ضد خوردگی را در داخل سیستم ثابت نگه می دارد بطوریکه با افزودن مواد شیمیایی ضد خوردگی و سختی گیری آب برای کاهش ایجاد لجن و رسوبات درصد اسیدی بودن مایع خنک کاری کنترل می شود بنابراین فیلتر با خارج کردن مواد زائد از محلول باعث ثابت مانئن غلظت مواد آن می شود
فیلترها با اندازه های مختلفی طراحی و ساخته می شوند و ظرفیت های متفاوتی نیز دارند لازم است مایع خنک کاری بصورت متناوب از نظر کنترل غلظت مواد افزودنی آن آزمایش شود فیلترها همچنین پس از زمان معینی تعویض می شوند فیلتر آب دارای مواد شیمیایی است که باعث ثابت ماندن مواد افزودنی در سیستم می شود
زمان تعویض فیلتر آب زمانی است که مایع خنک کاری تخلیه می شود براساس پیشنهاد شرکت FLEETGURDاین فیلتر براساس تعویض ضدیخ یا ساعت کارکرد 300 ساعت یا یک سال تعویض گردد این فیلتر در محصولات کامنیز قابل مشاهده می باشد
فیلتر ها آب ساخت شرکت فیلیت گارد
Fleetguard Water Filter WF2072 / WF2073 / WF2074 / WF2075 / WF2076 / WF2096 /WF2126
فیلتر های آب شرکت ویکس فیلتر
24073-24074-24112
فیلترهای آب شرکت ولوو
20532237
برای اطلاعات کامل تر بروی لینک زیر کلیک کنید
فیلتر آب

فیلتر دیزل ژنراتور را در اینستاگرام دنبال نماید Follow us on Instagram
محصولات دیگر

INDICATOR FILTER-CUMMINS- PERKINS- VOLVO

غبار نما

یک شاخص نمایش تمیز بودن فیلتر که از ان تحت عنوان غبار نما یاد میکنیم غبار نما  یک استوانه کوچکی است که در سمتی از فیلتر که هوای تصفیه شده می دهد یعنی روی لوله هوا بین فیلتر وموتور نصب شده است وهنگامی که فیلتر نیاز به تمیز کاری یا تعویض دارد هشدار میدهد

غبار نما بر اساس افت فشار در سمت خروجی فیلتر کار میکند با وجود هر مانعی که سبب افت فشار جریان هوا شود یا در سمت خروجی فیلتر ایجاد خلا نسبی نماید غبار نما تحریک می شود غبار نما در یک فشار مشخص تنظیم شده وهنگامی که عمل می کند نوار قرمز رنگی روی ان ظاهر می شود وحتی زمانی که موتور خاموش است این نوار قرمز رنگ قابل رویت است

وقتی این علامت اخطار ظاهر می شود باید المنت فیلتر را دراورد و باد گرفت تا تمیز شود یا اگر لازم بود انرا تعویض کرد پس از سروی فیلتر با فشار دادن دگمه غبار نما می توان انرا به حالت اول برگرداند