نوشته‌ها

محل قرار گرفتن فیلتر هوا

محل فیلتر هوا

در  دیزل های کوچک فیلتر هوا مستقیما روی موتور یا روی منیفولد هوا یا در نزدیکی ان نصب می شود برای موتور های بزرگ تر که دارای فیلتر های خیلی بزرگتری هستند معمولا فیلتر دور تر از منیفولد هوا قرار دارد و توسط لوله حصیری یا لوله های ثابت به منیفولد هوا متصل می شود در تریلر ها و نظائر ان فیلتر هوا اغلب در پشت اتاقک راننده قرار داشته ولوله تغذیه هوای ورودی ان روی سقف اتاقک راننده تعبیه گشته است دهانه لوله هوای ورودی نیز با درپوش مناسب یا باران گیر به منظور ممانعت از ورودی اب به داخل ان پوشیده شده است در برخی خودرو ها نظیر اتوبوس های شهری وبیابانی فیلتر در همسایگی موتور نصب میشود همانند انچه در نشان داده شده است و توسط لوله به منیفولد هوا متصل می گردد این فیلتر هوا داری باران گیر درسمت ورودی و در پوش لاستیکی تخلیه خاک در قسمت تحتانی ان می باشد همچنین این فیلتر دارای غبارنما نیز می باشد که روی زانویی لوله هوا بین فیلتر و منیفولد هوا نصب گشته است