نمایندگی فیلتر دیزل ژنراتور

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هوا دیزل

هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور […]