ریان پیشرو دیزل

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

فیلتر دیزل ژنراتور

کاربرد فیلتر در دیزل ژنراتور فیلتر روغن :نقش محافظ و تصفیه روغن درون دیزل را به عهده دارد و براساس طراحی دیزل تعداد و چیدمان متفاوتی […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور-فیلتر دیزل ژنراتور

برنامه سرویس و نگهداری ديزل ژنراتور دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري) ۱- بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۶

فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور

فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل باک […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر روغن در دیزل

Lube oil is an essential element in the life of your engine. Among other things, lube oil lubricates, cools, cleans, protects, and seals the engine components. […]