دیزل ژنراتور

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هوا دیزل

هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب […]