info@filterir.com

فیلتر گازوئیل دیزل لیستر -نیسان دیزل

 

Lister Petter Fuel Filter 351-29760

فیلتر های لیستر پتر از کاغذ آبگیر دولایه جهت افزایش عمر و محافظت از سیستم سوخت رسانی خودرو تهیه شده است. که یک لایه جهت فیلتر سازی ذرات معلق و یک لایه جهت جداسازی آب موجود در گازوئیل می باشد. این ناخالصی ها میتواند به سیستم سوخت رسانی آسیب های جدی برساند و هزینه های سنگینی را در پی داشته باشد. در فیلتر ثانویه ذرات ریزتر فیلتر میگردد و سوخت به صورت خالص وارد سیستم سوخت رسانی میگردد.

برای فیلتر گازوئیل  نیسان دیزل که عمل فیلتر کردن سوخت گازوئیل را برای بار دوم انجام می دهد. داشتن کاغذ آبگیر با کیفیت و دو لایه بسیار مهم است.

فیلتر سوخت براساس طراحی دیزل میتواند متفاوت باشد حتی براساس سال ساخت دیزل باتوجه به اطلاعات کم شرکت ها و فروشگاه در سرتاسر جهان انتخاب نامناسب فقط به صرف اینکه از لحاظ رزوه یکی باشد می تواند خسارات جبران ناپذیری در بخش سوخت رسانی مخصوصا تزریق یا همان انژکتورها به بار بیاورد

Dimensions are O.D. 87mm x I.D. 19mm x H 71mm

سپراتور گازوئیل-فیلتر سوخت-فیلتر مسیر گازوئیل