info@filterir.com

فیلتر روغن دیزل ژنراتور ولوو

فیلتر های دیزل ژنراتور شرکت ولوو پنتا
موارد استفاده: دیزل های زمینی و دریایی سری 5 و7ولوو
فیلتر روغن
فیلتر دیزل ژنراتور ولوو
TD520GE,TAD531GE,TAD532GE,TAD520GE
TD720-TAD731-TAD732-TAD733
فیلتر روغن=3831236/OIL FILTER

Largest OD:96mm- قطر تحتانی
Overall Hieght:207mm-ارتفاع کلی
Thread size:1-12UNF-2B- سایز رزوه