مقالات ما

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

فیلتر دیزل ژنراتور

 کاربرد فیلتر در دیزل ژنراتور فیلتر روغن :نقش محافظ و تصفیه روغن درون دیزل را به عهده دارد و براساس طراحی دیزل تعداد و چیدمان متفاوتی […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

فیلتر های آب دیزل ژنراتورهای کامینز

 در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال […]
اسفند ۱, ۱۳۹۷

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور-فیلتر دیزل ژنراتور

 برنامه سرویس و نگهداری ديزل ژنراتور دوره زماني : روزانه (به هنگام بهره برداري) ۱- بررسي و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان […]
دی ۲, ۱۳۹۷

مایع خنک کاری و ضد کاویتاسیون DCA4

 براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد: ۱- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول ۲- مايعات […]