info@filterir.com

فیلتر هوای خشک با ظرف غبار گیر

اشتراک گذاری این پست

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

فیلتر هوای خشک با ظرف غبار گیر

 

فیلتر هوای دیزل ژنراتور

یک فیلتر هوای باز شده به همراه قطعات ان در در شکل نشان داده  شده است ای فیلتر از نوع فیلتر های ((سنگین کار)) است که دارای ظرف جمع اوری گرد وغبار می باشد این ظرف به طور عمودی یا افقی مطابق انچه در شکل نشان داده شده نصب می شود

یک المنت اضافی که به نام فیلتر تویی مشهور است در برخی فیلتر های هوا وجود دارد یعنی در واقع فیلتر دارای دو المنت می باشد فیلتر تویی به عنوان  فیلتر ایمنی می باشد و در داخل فیلتر رویی قرار می گیرد هوا  ابتدا وارد فیلتر رویی (فیلتر اولیه) شده و سپس از فیلتر تویی ( فیلتر ثانویه ) عبور مکند اگر چنانچه فیلتر رویی اسیب ببیند فیلتر تویی از موتور محافظت میکند هنگام سرویس موتور و زمانیکه فیلتر رویی از روی موتور باز  شده است نیز فیلتر تویی ازموتور محافظت میکند فیلتر های تویی قابل تمیز کردن نیستند ونباید سعی کرد انها را باد گرفتت یا تمیز نمود در هنگام لزوم باید تعویض گردد شکل چگونگی عملکرد یک فیلتر هوا را نشان می دهد هوا از سمت راست و بالای فیلتر وارد ان می شود پره های زاویه دار راهنم روی جداره داخلی بدنه فیلتر به هوای ورودی یک حرکت دورانی داده و این عمل باعث خروج ذرات خاک از جریان هوا و جمع شدن  انها در ظرف غبارگیر فیلتر می شود

حرکت دورانی هوای ورودی و عمل گریز از مرکز ذرات خاک وجمع شدن انها سبب گردیده این نوع فیلتر را فیلتر ((گرد بادی)) بنامند این نام را می توان به فیلتر های نشان داده شده نیز اطلاق نمود

VOLVO PENTA AIR FILTER

CUMMINS AIR FILTER

IRAN-TEHRAN

مقالات دیگر

انواع فیلتر ژنراتور

  فیلتر های هوا حتی در شرایط خوب عملکرد سیستم مقداری خاک وگرد و غبار بصورت مخلوط در هوای  ورودی به موتور وجود دارد در

روغن مخصوص دیزل ژنراتور

چه روغنی برای دیزل ژنراتور و موتورهای گازسوز میتوانیم استفاده نمایم ایا روغن های که دارای ویبسکوزیته ثابتی دارند به دیزل آسیب می زنند .قیمت روغن بر چه پایه ای تعیین میشوند