فیلتر آب دیزل ژنراتور

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور […]