فیلترهای دیزل ژنراتور پرکینز

خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

فیلتر دیزل ژنراتور

کاربرد فیلتر در دیزل ژنراتور فیلتر روغن :نقش محافظ و تصفیه روغن درون دیزل را به عهده دارد و براساس طراحی دیزل تعداد و چیدمان متفاوتی […]