مقالات ما

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هوا دیزل

 هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر آب در دیزل

 در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۶

فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور

  فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر روغن در دیزل

 Lube oil is an essential element in the life of your engine. Among other things, lube oil lubricates, cools, cleans, protects, and seals the engine components. […]