مقالات ما

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هیدرولیک

 با توجه به حساسیت سیستم های هیدرولیکی که عموماً وظیفه تأمین فشار را به عهده دارد و با وجود حساسیت متخلفات مجموعه هیدرولیک ذرات و ناخالصی […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هوا دیزل

 هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر آب در دیزل

 در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۶

فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور

  فیلترهای سوخت دیزل ژنراتور آب و مواد خارجی و آلودگی ها ممکن است در طول مراحل حمل و نقل، انبارداری و نیز هنگام استفاده (داخل […]