مقالات ما

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

فیلتر های پمپ سوخت پرکینز

 FUEL FILTER PERKINS – 26560163 fuel filter 2016-4461490 FUEL FILTER 1R0793 FUEL FILTER PERKINS – 26560163 FUEL FILTER ASSEMBLY Width : 85 mm Height : 85 […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هیدرولیک

 با توجه به حساسیت سیستم های هیدرولیکی که عموماً وظیفه تأمین فشار را به عهده دارد و با وجود حساسیت متخلفات مجموعه هیدرولیک ذرات و ناخالصی […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

فیلتر هوا دیزل

 هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

وظیفه فیلتر آب در دیزل

 در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور […]